1. Anvendbarhet, avtale
2. Kvalifikasjon for medlemskap
3. Bruk av tjenestene
4. Panelregistrering, passord
5. Uautorisert bruk
6. Begrenset innhold
7. Brukerinnhold
8. Belønningsprogram
9. Profiloppdateringer
10. Fravalgspolicy
11. Lenker
12. Kommunikasjon med SSI
13. Personvern
14. Ansvarsfraskrivelse
15. Endringer
16. Erstatning
17. Ansvarsbegrensning
18. Overholdelse av gjeldende lover
19. Suspendering, avslutning, deaktivering av panelmedlemskapskonti
20. SSI ansatte
21. Meddelelser
22. Separat gyldighet
23. Gjeldende lover, jurisdiksjon og rettssted
24. Diverse vilkår

1. Anvendbarhet, avtale

Disse vilkårene og betingelsene (disse «vilkårene») styrer og gjelder din bruk av SSIs tjenester, inkludert, uten begrensning, (1) medlemskap hos et SSI-panel eller underpanel, (individuelt et «panel» og samlet «panelene»), (2) bruk av og/eller tilgang til ethvert panelnettsted (individuelt et «nettsted» og samlet «nettstedene»), (3) deltakelse i enhver spørreundersøkelse eller studie tilbudt, gitt, arrangert eller administrert av eller gjennom SSI, og (4) din kvalifikasjon for, og/eller innløsning av belønninger, insentiver og premier tilbudt for visse handlinger og aktiviteter, inkludert, uten begrensning, å ha komplettert spørreundersøkelser (samlet «tjenestene»).

Alle henvisninger i disse vilkårene til «SSI» inkluderer Survey Sampling International, LLC, og dens moderselskap, datterselskaper og forretningspartnere. Alle henvisninger i disse vilkårene til «oss» eller «vi» refererer til SSI.

Ved tilgang til, bruk, og/eller deltakelse i tjenestene gir du herved uttrykkelig samtykke i å overholde og være bundet av disse vilkårene.

SSI forbeholder seg retten til å nekte, begrense, forby, eller avvise din tilgang til, bruk av og/eller deltakelse i tjenestene, når som helst og av enhver grunn.
topp

2. Kvalifikasjon for medlemskap.

Medlemskap i paneler er generelt åpent for personer som tilfredsstiller kravene for medlemskap, inkludert, uten begrensning, kravet for minimumsalder og krav for geografisk lokalisering. Kravene for panelmedlemskap kan variere for hvert panel. Vi tillater kun ett medlem per unike e-postadresse. SSI kan nekte å gi tjenestene til noen, når som helst og av enhver grunn eller uten grunn
topp


3. Bruk av tjenestene.

Tjenestene er for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan bruke tjenestene kun når, og som de er tilgjengelige. SSI forbeholder seg retten til å endre, modifisere eller eliminere, og/eller innskrenke eller blokkere tilgang til, hele eller deler av tjenestene, uten meddelelse, når som helst, av enhver grunn eller uten grunn.

SSI gir panelmedlemmer og ikke-panelmedlemmer muligheten til å delta i spørreundersøkelser. Deltakelse i spørreundersøkelser er frivillig. Ved å godta å bli et panelmedlem, godtar du å motta invitasjoner for å delta i spørreundersøkelser. I tillegg, kan SSI gi panelmedlemmer muligheten til å kommunisere med andre panelmedlemmer og/eller SSI. Du kan melde deg av panelmedlemskapet når som helst, se seksjon 10 «Fravalgspolicy» nedenfor.
topp


4. Panelregistrering, passord.

Du kan få tilgang til ethvert nettsted som besøkende uten å registrere deg for medlemskap med panelet assosiert med dette nettstedet og uten å oppgi eller avsløre personlig informasjon.

For å kunne registrere deg som et panelmedlem, må du registrere deg med eller for panelet og oppgi personlig informasjon. Panelmedlemmer og ikke-panelmedlemmer må sannferdig oppgi all informasjon. SSI forbeholder seg retten til å innskrenke eller forby din bruk av, tilgang til, og/eller deltakelse i tjenestene hvis du gir, eller SSI har grunn til å mistenke at du har gitt usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig informasjon.

SSI vil enten: (i) utstede et brukernavn og passord til et panelmedlem, eller (ii) tillate at et panelmedlem oppretter sitt eget brukernavn og passord. Panelmedlemmer er alene ansvarlig for sikkerheten rundt deres brukernavn og passord og vil alene være forpliktet og ansvarlig for enhver bruk, enten autorisert eller uautorisert, av deres medlemskapskonti. SSI vil sterkt fraråde bruk av personnummer, bankkontonummer, eller enhver annen identifikasjon eller kontonummer, som brukernavn eller passord.

Panelmedlemskap er spesifikk for den personen som registrerer seg for medlemskap med panelet.

Du erkjenner at du har tilgang til, bruker og/eller deltar i tjenestene i kapasitet som en uavhengig kontraktør, og at forhold som byrå, partnerskap, prosjektsamarbeid, arbeidstaker-arbeidsgiver eller franchisegiver-franchisetaker ikke er tilsiktet eller inngått med denne avtalen.
topp


5. Uautorisert bruk.

Du samtykker i å ikke: (i) bruke edderkopper, roboter, eller andre automatiserte datamineringsteknikker for å katalogisere, laste ned, lagre, eller ellers reprodusere eller distribuere data eller innhold tilgjengelig i forbindelse med tjenestene, eller å manipulere resultatene av spørreundersøkelser, utlodning eller konkurranser; (ii) iverksette tiltak for å forstyrre nettsted(er) eller en persons bruk av ethvert nettsted, inkludert, uten begrensning, overbelastning, overstrømming, e-post-bombardering, eller forårsakelse av sammenbrudd av ethvert nettsted; (iii) sende eller overføre virus, ødelagt data, eller annen skadelig, ødeleggende eller destruktiv kode, fil eller informasjon, inkludert, uten begrensning, spionprogramvare; (iv) samle inn enhver personlig identifiserbar informasjon av eller om enhver annen bruker av tjenestene; (v) sende uønsket e-post, inkludert, uten begrensning, tilbud og/eller markedsføring av produkter eller tjenester; (vi) åpne, bruke eller vedlikeholde mer enn en (1) medlemskonto med et panel; (vii) forfalske eller maskere din sanne identitet; (viii) ramme en del(er) av ethvert nettsted innen et annet nettsted eller endre utseende på ethvert nettsted; (ix) etablere lenker fra andre nettsteder til enhver side av, på, eller lokalisert innenfor ethvert nettsted eller til tjenestene, uten på forhånd å ha fått skriftlig tillatelse fra SSI; (x) sette opp eller overføre truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, utuktig, skandaløst eller provoserende materiale eller samtykke eller materiale eller samtykke som ellers kan bryte gjeldende lover (som definert heri); (xi) ta del i straffbar aktivitet, inkludert, uten begrensning, rase gjennom spørreundersøkelser, ta samme spørreundersøkelse flere ganger, maskere eller forfalske din identitet, sende inn falske opplysninger under registreringsprosessen, sende inn falske eller usanne undersøkelsesdata, innfri eller forsøke å innfri belønninger, premier, og/eller andre insentiver via falske eller uredelige måter, og forsøke å forfalske spørreundersøkelser; (xii) foreta omvendt utvikling av ethvert aspekt av tjenestene eller gjøre eller ta del i handlinger som kan avsløre eller røpe kildekoden, eller omgå målere eller kontroller brukt for å forby, innskrenke eller begrense tilgang til ethvert nettsted, innhold eller kode, unntatt som uttrykkelig tillatt av gjeldende lover; (xiii) delta i kriminelle eller ulovlige handlinger; (xiv) bruke begrenset innhold (som definert heri) i overtredelse eller brudd på disse vilkårene; eller (xv) oppfordre og/eller anbefale enhver person, inkludert, uten begrensning, enhver SSI-ansatt, til å utføre handlinger som er forbudt herunder.

Du erkjenner og samtykker i at SSI vil samarbeide fullt ut med alle rettslige forespørsel(er) om offentliggjøring (f.eks. rettskjennelse eller stevning).
topp


6. Begrenset innhold.

I forbindelse med din bruk av, tilgang til, og/eller deltakelse i tjenestene, kan du få muligheten til å gå gjennom eller få tilgang til konfidensiell og fortrolig informasjon, materialer, produkter, og innhold («Begrenset innhold») tilhørende SSI og/eller SSIs kunder, partnere og/eller lisensgivere. Begrenset innhold er og vil forbli ene og utelukkende eiendom til eieren av det begrensede innholdet. Du skal ikke under noen omstendighet få eller motta rettighet, tittel, og/eller interesse i eller til begrenset innhold. Du samtykker i å beskytte konfidensialitet og hemmelighold av det begrensede innholdet og du samtykker i å ikke modifisere, kopiere, reprodusere, republisere, vise, overføre, distribuere, foreta omvendt utvikling, skape derivater av, dekompilere, eller ellers bruke, endre, eller overføre begrenset innhold uten tidligere skriftlig samtykke fra SSI. Du erkjenner og samtykker i at begrenset innhold kan være underlagt og beskyttet av lover for opphavsrett, forskrifter og kodekser. Videre, erkjenner og samtykker du i at SSI, dersom du bryter eller på annen måte overtreder restriksjonene, begrensningene, og forbudene innsatt i denne seksjonen, i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler tilgjengelig for SSI, er forbeholdt retten til å avslutte, forby eller begrense din bruk av, tilgang til, og/eller deltakelse i tjenestene.
topp


7. Brukerinnhold.

Du er alene forpliktet og ansvarlig for alt innhold, materialer, informasjon og kommentarer du bruker, laster opp, setter opp eller sender inn i forbindelse med tjenestene («brukerinnhold»). Du er alene ansvarlig for alle tredjeparts godkjenninger, samtykker, og/eller tillatelser som trengs for brukerinnhold. Hvis du sender inn brukerinnhold, kan brukerinnhold bli gjort offentlig tilgjengelig og kan deles med tredjeparter, inkludert, uten begrensning, SSIs kunder, kunder av SSIs kunder, og tredjeparts tjenesteleverandører. Brukerinnhold skal kun inkludere lyd, video, bilder eller fotografier av den personen som sender brukerinnholdet og skal ikke inneholde noe med opphavsrett, eller varemerket innhold eller materialer fra noen tredjepart. Brukerinnhold skal ikke inkludere lyd, video, bilder eller fotografier av noen andre enn brukeren. Du vil ikke motta kompensasjon for brukerinnhold. Hvis du ønsker informasjon om identiteten til sponsoren av en undersøkelse hvor du har sendt inn bilder eller video, kan du kontakte SSI som angitt i SSIs personvernerklæring. For å identifisere den spesifikke undersøkelsen må du oppgi din e-postadresse og informasjon relatert til undersøkelsen (dvs. undersøkelsesnummer, emne eller tema, datoen for undersøkelsen osv.) til SSI.

Ved å bruke, laste opp, sette opp, eller sende inn brukerinnhold i forbindelse med tjenestene, gir du herved SSI en evigvarende, ugjenkallelig, ubegrenset, overførbar, underlisensierbar, verdensomspennende, avgiftsfri, rett og lisens til å endre, kopiere, overføre, publisere, vise, skape derivater av, reprodusere, modifisere, distribuere, og ellers bruke, modifisere, eller distribuere ditt brukerinnhold på en hvilken som helst måte, uten kompensasjon eller kunngjøring.

Du er alene ansvarlig for brukerinnholdet. SSI vil ikke og kan ikke gjennomgå alt brukerinnhold og SSI er ikke ansvarlig for brukerinnholdet. SSI reserverer seg retten til å slette, flytte, eller redigere brukerinnhold som etter SSIs eget forgodtbefinnende, er ansett å: (i) bryte disse vilkårene, (ii) bryte opphavsrett eller varemerkelovgivning, eller (iii) være fornærmende, ærekrenkende, obskønt eller forøvrig uakseptabelt.
topp


8. Belønningsprogram.

1 I forbindelse med din bruk av tjenestene, kan du ha muligheten til å motta belønninger, insentiver og/eller delta i utlodninger. Informasjon, offisielle regler, og vilkår og betingelser for belønninger, insentiver, og utlodninger kan være tilgjengelig i disse vilkårene, på nettstedet til et panel, på begynnelsen eller slutten av en spørreundersøkelse, i invitasjoner til spørreundersøkelser, på nettstedet(-ene) for innløsning av belønninger, insentiver og premier, og/eller kan være beskrevet i nyhetsbrev eller andre meddelelser distribuert eller utgitt av SSI.

2 Alle poeng lagt til på kontoen til et panelmedlem utløper ett (1) år etter de ble lagt til, med mindre poengene har gått tapt eller har blitt kansellert tidligere på grunn av medlemskap eller inaktiv konto, eller på annet vis satt frem i disse vilkårene.  Panelmedlemmers kontoer er ikke lik bank- eller finanskontoer, og påløper og samler ikke opp rente av noe slag.

3 Poeng lagt til i forbindelse med tjenestene utgjør ingen eiendel til panelmedlemmet, kan ikke bli overført i løpet av eller etter panelmedlemmets liv, ved lov eller på annet vis, og har ingen verdi frem til panelmedlemmet angir det for innløsning i samsvar med disse vilkårene.

4 Dersom noen poeng eller insentiver har blitt feilaktig lagt til et panelmedlems konto, kan SSI fjerne dem fra panelmedlemmets konto.

5 Poeng vil bli fratrukket fra panelmedlemmets konto på det tidspunktet innløsningskravet blir gjort.

6 All innløsning er endelig og belønninger kan ikke returneres for kreditt med mindre annet følger i disse vilkårene eller hvis annet er avtalt skriftlig av en autorisert representant for SSI.

7 For å innløse i SSIs belønningsprogram, må minstekravet på 300 poeng være oppfylt. Hvis du ikke oppfyller det foregående kravet, vil du ikke ha innløsningsalternativ i SSIs belønningsprogram.

8 SSI kan modifisere, endre, slette eller legge til nye vilkår og betingelser for sitt belønningsprogram eller tjenestene til enhver tid uten varsel. For SSI inkluderer dette, uten begrensninger, modifisering, endring, tilsetting eller sletting av poengverdier, innløsningsnivåer, konverteringsforhold, betingelse for status, betingelse for medlemskap, og betingelse for opptjening av insentiver eller belønninger, til enhver tid uten varsel. I tillegg kan SSI avslutte eller fjerne tilbudet om hvilket som helst insentiv eller belønning i forbindelse med SSIs belønningsprogram, dette til enhver tid uten varsel.

9 Du kan ikke kombinere dine poeng med poeng som tilhører et annet medlem, inkludert, uten begrensning, hvilket som helst familiemedlem eller venn.

10 SSI gir ingen garantier av noen slag, uttrykt eller antydet, angående produkt eller tjeneste mottatt i forbindelse med SSIs belønningsprogram, inkludert, uten begrensninger, garantier av salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. SSI er ikke, og kan ikke holdes ansvarlig eller forpliktet for ytelsen til, eller for svikt i ytelsen til, ethvert produkt eller tjeneste som poeng, insentiver eller belønninger er innløst for. I tillegg er SSI ikke og kan ikke forpliktes eller holdes ansvarlig for enhver kostnad, skade, ulykke, forsinkelse, tap, utgift eller ulempe som kan oppstå i forbindelse med bruken av eller defekter i ethvert produkt eller tjeneste som poeng, insentiver eller belønninger er innløst for. SSI vil ikke erstatte noe tapt, stjålet, forlagt eller skadet insentiv eller belønning.

11 DU ERKJENNER HERVED OG GODTAR AT POENGENE, INSENTIVENE ELLER BELØNNINGENE OPPTJENT GJENNOM TJENESTENE KAN BLI ILAGT SKATT, NOE SOM ER ENEANSVARET TIL PANELMEDLEMMET. SSI kan gi deg og/eller den riktige offentlige etat eller skattemyndighet informasjon relatert til betalinger eller insentiver du tjener i forbindelse med din bruk av SSIs tjenester. Du samtykker i å gi SSI all nødvendig informasjon for å assistere SSI i å overholde sine rapporterings- og forskuddstrekkforpliktelser. SSI kan trekke forskuddsskatt fra insentiver og belønninger som kreves av gjeldende lov.

12 I tillegg til andre belønninger kan SSI tilby paneldeltakere muligheten til å delta i SSIs kvartalsvise utlodning. Dersom deltakelse i utlodning er tilbudt, vennligst se offisielle utlodningsregler under våre Vilkår og betingelser. Utlodning er kanskje ikke tilgjengelig som et insentivalternativ for alle panel eller i alle land.

13 SSI bruker rimelige anstrengelser for å sikre at poeng er kreditert og debitert hensiktsmessig, men uansett bør paneldeltakere sjekke kontoen sin for å sikre at kontoen stemmer overens med tillagte poeng, insentiver eller belønninger, og viser alle de riktige innløsningstransaksjonene. Hvis du mener at din konto ikke var korrekt kreditert eller debitert, eller viser feil innløsningstransaksjoner, ber vi om at sender en e-post til helpdesk@meningstorget.no. Enhver e-post sendt til SSI skal inneholde paneldeltakerens navn, e-postadresse og spesifikk informasjon om emnet. SSI vil bruke rimelige anstrengelser for å undersøke saken og svare tilbake til paneldeltakeren umiddelbart. SSIs beslutning er endelig og bindende.

14 Leverandørene av produktene eller tjenestene tilbudt i forbindelse med SSIs belønningsprogram, og/eller eierne eller operatørene av nettstedet(-ene) som innløsningstransaksjoner forekommer på, kan ha deres egne vilkår og betingelser, vennligst se gjennom disse vilkårene og betingelsene nøye.

15 Det kan være nødvendig å samle inn, behandle eller oppgi personlig informasjon i forbindelse med SSIs belønningsprogram, og/eller forespørsel om å innløse en belønning eller insentiv. Ved å godta disse vilkårene, samtykker du herved til denne innsamlingen, behandlingen og/eller offentliggjørelse av din personlige informasjon for slike formål, og all slik personlig informasjon skal være underlagt vilkårene satt frem i SSIs personvernserklæring.

16 Hvis et panelmedlem velger å donere poeng til en av de veldedige organisasjonene godkjent av SSI, vil SSI donere de valgte poengene til den utvalgte veldedigheten. Donasjonen er ikke gjort av eller på vegne av SSI, og SSI gjør ikke og vil ikke matche noen donasjoner. Vær oppmerksom på at donasjonsalternativet ikke er tilgjengelig på hvert eneste panel eid og/eller styrt av eller på vegne av SSI. Vennligst sjekk innløsningsalternativene tilgjengelig for det panelet som du tilhører.

topp


9. Profiloppdateringer.

Panelmedlemmer samtykker i å omgående informere SSI om endringer i eller rundt informasjon i medlemsprofilen. Panelmedlemmer samtykker i å gjennomgå og oppdatere, som nødvendig, medlemsprofiler ikke sjeldnere enn én gang hver sjette (6) måned. Et panelmedlem kan oppdatere, rette, og/eller slette informasjon i hans eller hennes medlemsprofil ved: (i) tilgang til hans eller hennes panelmedlemskapskonto; eller (ii) sende en e-post til teamet for panelmedlemsservice for det gjeldende panelet.
topp


10. Fravalgspolicy.

 Panelmedlemmer kan fravelge bruk av tjenestene (inkludert, uten begrensning, fra å motta nyhetsbrev eller meddelelser), når som helst, ved å: (i) følge prosedyrene for å melde seg av beskrevet på gjeldende nettsted(er) eller i e-poster mottatt fra SSI; eller (ii) ved å sende en e-post til teamet for panelmedlemsservice. SSI skal bruke rimelig anstrengelser for å lese og svare på hver e-postforespørsel innen en rimelig tidsperiode etter mottakelse. Ved avslutning, vil et panelmedlems kontaktinformasjon bli fjernet fra all fremtidig kommunikasjon eller kontaktlister. Vennligst la noen dager passere før fullstendig fjerning av kontaktinformasjon fra SSIs kommunikasjon eller kontaktlister for gjeldende panel er komplett. I løpet av denne perioden kan du motta meddelelser som var skapt eller kompilert før avslutningen. Vennligst se SSIs (personvernserklæring) for informasjon om hvordan SSI håndterer informasjon og data etter en avmelding, avslutning, eller fravalgsforespørsel («SSIs personvernserklæring»).
topp


11. Lenker.

I forbindelse med din bruk av tjenestene, kan du frivillig lenke eller koble til nettsteder som er vedlikeholdt og/eller betjent av tredjeparter («Tredjeparts nettsteder») . SSI anbefaler ikke tredjeparts nettsteder eller produkter, tjenester og/eller annonserte muligheter, tilbudt og/eller solgt av, gjennom eller i forbindelse med tredjeparts nettsteder («Tredjeparts nettsteder») . SSI gjør ingen representasjoner eller garantier angående tredjeparts nettsteder og/eller tredjeparts informasjon. Vennligst gå nøye gjennom alle policyer og vilkår gjeldende tredjeparts nettsteder og tredjeparts informasjon.
topp


12. Kommunikasjon med SSI.

All kommunikasjon (unntatt personlig informasjon) og brukerinnhold sendt inn eller overført av deg til SSI, via elektronisk post eller på andre måter, skal behandles som ikke-konfidensiell og ikke-fortrolig informasjon, med mindre spesifikt indikert av deg enten før, eller samtidig med, innsending eller overføring av slik kommunikasjon og brukerinnhold. Du samtykker i at slik kommunikasjon og brukerinnhold kan bli brukt av SSI av juridiske årsaker.
topp

13. Personvern.

SSI tar ditt personvern svært alvorlig. Vennligst gå gjennom SSIs personvernpraksiser for informasjon om SSIs personvernerklæring
topp

14. Ansvarsfraskrivelse.

TJENESTENE, INKLUDERT ALL INFORMASJON, SPØRREUNDERSØKELSER, INNHOLD, MATERIALE, KOMMENTARER OG TJENESTER GJORT TILGJENGELIG PÅ, ELLER VIA, TJENESTENE, LEVERES «SOM DE ER». SSI VIL IKKE GJØRE REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALE, KOMMENTARER, SPØRREUNDERSØKELSER, PRODUKTER, ELLER TJENESTER GJORT TILGJENGELIG PÅ, ELLER VIA, TJENESTENE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ANNET BRUKERINNHOLD. VIDERE AVVISER SSI HERVED ENHVER OG ALLE GARANTIER, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VED UKRENKELIGHET, SALGBARHET, OG BRUKBARHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. SSI GARANTERER IKKE AT VERKTØYENE, TEKNOLOGIEN, ELLER FUNKSJONENE I TJENESTENE ELLER ANNET INNHOLD, MATERIALE, KOMMENTARER, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER DERI, VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEILFRIE, AT DEFEKTER VIL BLI RETTET OPP, AT SYSTEMENE ELLER SERVEREN(-NE) SOM STØTTER TJENESTENE OG GJØR TJENESTENE TILGJENGELIGE VIL BLI RETTET OPP, ELLER AT TJENESTENE OG/ELLER SYSTEMENE OG/ELLER SERVEREN(-NE) SOM STØTTER TJENESTENE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. SSI GIR IKKE TILGANG ELLER FORBINDELSE TIL INTERNET OG ER IKKE OG VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG ELLER FORPLIKTET FOR HANDLINGENE ELLER UTELATELSENE TIL TREDJEPARTER SOM HINDRER, BEGRENSER, INNSKRENKER, ELLER AVVERGER TILGANG ELLER FORBINDELSE TIL, ELLER BRUK AV, TJENESTENE.
topp

15. Endringer.

SSI reserverer herved retten til, etter SSIs eget forgodtbefinnende, å gjøre endringer på disse vilkårene. SSI oppfordrer deg til å gå gjennom disse vilkårene fortløpende. SSI vil innhente ditt samtykke før endringer som er av en slik karakter at samtykke er nødvendig eller påkrevet. For endringer som ikke krever samtykke, vil din vedvarende bruk av, tilgang til, og/eller deltakelse i tjenestene, utgjøre ditt samtykke av disse vilkårene som revidert.
topp


16. Erstatning.

Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde skadesløs SSI og deres moder-, tilknyttede og underselskaper og deres respektive medlemmer, managere, aksjeeiere, styremedlemmer, ledere, ansatte, og agenter fra og mot ethvert og alle krav, ansvar, tap, dommer, tilkjenninger, bøter, straffer og kostnader og/eller utgifter av ethvert slag, inkludert, uten begrensning, rimelige advokathonorarer og rettskostnader, som fremkommer av, er resultat av eller forårsaket av, enten direkte eller indirekte: (i) ditt brudd eller overtredelse av disse vilkårene; og/eller (ii) din bruk av, deltakelse i, og/eller tilgang til tjenestene.
topp


17. Ansvarsbegrensning.

MED UNNTAK AV I DEN GRAD DET ER FORBUDT VED GJELDENDE LOVER, ERKJENNER DU OG SAMTYKKER DU I AT SSI IKKE VIL HOLDES FORPLIKTET ELLER PÅ ANNEN MÅTE ANSVARLIG, VED NOE TILFELLE, OVERFOR DEG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGE- OG/ELLER STRAFFESKADER, AV ENHVER GRUNN ELLER ÅRSAK, UANSETT OM SSI ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE KAN FOREKOMME.

ETHVERT KRAV ELLER SØKSMÅL SOM OPPSTÅR AV ELLER RELATERT TIL BRUK AV TJENESTENE OG/ELLER DISSE VILKÅRENE MÅ BLI FREMMET INNEN ETT (1) ÅR ETTER SLIKT KRAV ELLER SØKSMÅL OPPSTO.


18. Overholdelse av gjeldende lover.

Du erkjenner og samtykker i at du vil overholde alle gjeldende internasjonale, nasjonale, føderale, delstatlige, og/eller lokale lover, kodekser, forskrifter, regler og/eller krav («Gjeldende lover») i forbindelse med din bruk av, deltakelse i, og/eller tilgang til tjenestene.
topp


19. Suspendering, avslutning, deaktivering av panelmedlemskapskonti.

Begge parter kan avslutte ditt medlemskap i et panel når som helst, med eller uten årsak, av enhver grunn eller ingen grunn, og uten ansvar for avslutningen.

I tillegg til enhver og alle andre midler, SSI kan, uten varsel, suspendere og/eller avslutte din bruk av, tilgang til og/eller deltakelse i tjenestene hvis du misligholder eller bryter disse vilkårene. Dersom SSI avslutter ditt medlemskap på grunn av din misligholdelse eller brudd på disse vilkårene: (i) gir du opp alle rettigheter, tittel og interesser i og/eller til alle uinnløste belønninger, insentiver og/eller premier, fra tidspunktet for avslutningen; (ii) vil ditt medlemskap umiddelbart bli avsluttet; og (iii) din tilgang til, deltakelse i, og bruk av tjenestene (inkludert, uten begrensninger, deltakelsen i undersøkelsesprosjekt) vil umiddelbart opphøre.
Dersom et ikke-panelmedlem bryter eller på annen måte misligholder disse vilkårene, samtykker dette ikke-panelmedlemmet herved i at: (a) alle rettigheter, titler, og interesser i og/eller til alle uinnløste belønninger, insentiver, og/eller premier (hvis noen), vil bli fratatt ved avslutning; og (b) tilgang til, bruk av, og deltakelse i tjenestene vil umiddelbart opphøre.

I tillegg, SSI forbeholder seg retten til å deaktivere din panelmedlemskapskonto: (a) hvis din medlemskapskonto ikke forblir aktiv (som definert heri); (b) hvis SSI mottar en retur- eller mottakerfeilmelding på e-postmeldinger sendt fra SSI til din e-postadresse; eller (c) hvis SSI mottar en returmelding om «full innboks» tre (3) ganger i forbindelse med e-postmeldinger sendt av SSI til din e-postadresse. På grunnlag av disse vilkårene, betyr «Aktiv» at du: (i) deltar i en spørreundersøkelse, minst, en gang hver sjette (6.) måned, eller (ii) oppdaterer din profil eller medlemsinformasjon, minst, en gang hver sjette (6.) måned.

Dersom deaktivering, avslutning av deg, eller avslutning av SSI (annet enn for misligholdelse eller brudd på vilkårene), SSI skal beholde en oversikt over tillagte, uinnløste belønninger, insentiver og/eller premier, og skal tillate deg å innløse slike belønninger, insentiver og/eller premier over en periode på tretti (30) dager etter virkedagen til avslutningen eller deaktiveringen av kontoen din.

topp


20. SSI-ansatte.

A. Begrensninger. SSIs ansatte og deres umiddelbare familiemedlem(mer) (som definert heri) er ikke kvalifisert for å motta betalinger, premier, eller insentiver for bruk, deltakelse, eller tilgang til tjenestene. På grunnlag av denne seksjon 20, begrepet «Umiddelbar(e) familiemedlem(mer)» inkluderer foreldre, ektefeller, barn eller partner (f.eks. kjærester, samboere, eller tilsvarende ektefeller).


B. Fremgangsmåter. SSIs ansatte kan bruke, ha tilgang til, eller delta i tjenestene kun etter å ha mottatt skriftlig tillatelse fra deres respektive leder, og kun for det formål å forbedre SSIs produkter og/eller tjenester. SSIs ansatte må alltid være ærlige og rapportere nøyaktig informasjon i forbindelse med bruk, tilgang til, eller deltakelse i tjenestene. Dersom endret, falsk, eller usann informasjon eller data må brukes, må samtykke og tillatelse tidligere være mottatt fra SSIs administrerende direktør.


C. Upassende oppførsel. Med mindre autorisert i overensstemmelse med disse vilkårene eller ellers etter skriftlig godkjenning av SSIs CEO, vil brudd på disse vilkårene i denne seksjon 20 av en ansatt i SSI og/eller hans/hennes umiddelbare familiemedlem(mer) være brudd på SSIs etiske retningslinjer og ethvert slikt brudd kan føre til disiplinærreaksjon, inkludert, uten begrensning, avslutning av ansettelsesforholdet for den ansatte.
topp


21. Meddelelser.

A. Meddelelse fra deg til SSI. Unntatt som ellers forklart heri, eller som påkrevd av gjeldende lover, skal alle meddelelser sendt eller gitt til SSI: (i) være korrekt adressert til gjeldende forretningsadresse, og skal være tilstrekkelig levert, hvis levert: (a) med Federal Express, Express Mail, eller andre nasjonale eller internasjonale anerkjente transportselskaper som leverer over natten (der meddelelse skal tre i kraft én (1) virkedag etter forsendelse); eller (b) med rekommandert post, returslipp anmodet, forhåndsbetalt porto (der meddelelse skal tre i kraft seks (6) virkedager etter forsendelse); eller (ii) sendes via e-post til gjeldende team for medlemsservice for gjeldende panel.


B. Meddelelse fra SSI til deg. Hvis ikke annet er påkrevd av gjeldende lover, samtykker du i at SSI kan gi deg meddelelser: (i) via e-postadressen du har oppgitt til SSI (der meddelelse skal tre i kraft én (1) virkedag etter datoen e-posten var sendt, gitt at SSI ikke mottok en feilmelding om at levering av e-posten var forsinket, at e-postadressen var ugyldig eller at e-posten på annen måte ikke kunne leveres); (ii) via rekommandert post, returslipp anmodet, forhåndsbetalt porto adressert til adressen gitt av deg til SSI (der meddelelse skal tre i kraft seks (6) virkedager etter forsendelse); eller (iii) ved å poste meddelelser på gjeldende nettsted(er). Du samtykker i å sjekke gjeldende nettsted(er) ofte for meddelelser og for å holde din personlige informasjon oppdatert.


C. Rettslig meddelelse. Alle spørsmål angående disse vilkårene og alle rettslige meddelelser skal sendes, i samsvar med seksjon 21.A. av disse vilkårene, til:


Survey Sampling International, LLC
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484,USA.
Attn: Legal Department


eller via e-post til: privacy@surveysampling.com

topp

22. Separat gyldighet.

Hvis noen av disse vilkårene eller betingelsene skulle holdes eller deklareres ugyldige eller ikke tvangskraftige av en hvilken som helst grunn, av en hvilken som helst rettsinstans i en kompetent jurisdiksjon, vil denne delen erklæres ugyldig og virkningsløs og det skal ikke påvirke anvendelse og/eller fortolkning av disse vilkårene. De gjenværende delene av disse vilkårene skal fortsette i full styrke og effekt, som om den ugyldige eller virkningsløse delen ikke var del av disse vilkårene.


23. Gjeldende lover, jurisdiksjon og rettssted.

Disse vilkårene og din tilgang til, bruk av, eller deltakelse i tjenestene skal la seg styre av og fortolkes i samsvar med lovgivningen i delstaten Connecticut i USA, uten hensyn til andre lovgivende prinsipper (enten av Connecticut eller andre jurisdiksjoner) som kan benytte lover fra andre jurisdiksjoner. Alle krav eller tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene og/eller din tilgang til, bruk av, eller deltakelse i tjenestene, skal være underlagt de eksklusive jurisdiksjonene av delstatlige eller føderale rettsinstanser i Fairfield i Connecticut, USA.
topp


24. Diverse Vilkår.

Overskriftene i disse vilkårene er kun ment som referanse og skal ikke ha noen effekt på tolkningen og/eller anvendelsen av disse vilkårene. Dersom SSI unnlater å påtale et brudd på disse vilkårene av deg, gjør det deg ikke frigitt eller fritatt fra et slikt brudd og skal ikke fraskrive, frigi eller forhindre SSI fra å påtale ethvert senere brudd fra deg på disse vilkårene. Disse vilkårene, reglene, vilkårene eller policyene henvist til heri eller innlagt heri, og alle panelspesifikke krav, representerer hele forståelsen og avtalen mellom SSI og deg i henhold til innholdet herav.

Sist oppdatert: 29. februar 2016

topp