«OL -kampanje»

Vilkår og betingelser


1. KJØP ER IKKE NØDVENDIG. KJØP ELLER BETALING AV NOE SLAG VIL IKKE ØKE DINE VINNERSJANSER. DU MÅ VÆRE ATTEN (18) ÅR ELLER ELDRE FOR Å KUNNE DELTA. GJELDER IKKE DER DET ER BEGRENSET AV LOVVERKET.


2. Deltagelsesperiode. Meningstorgets «OL-kampanje» («kampanjen») starter kl. 00.00 (CEST) den 5 februar 2018 og avsluttes kl. 23.59 (CEST) den 25 februar 2018.


3. Sponsor. Survey Sampling International, LLC (“SSI”), basert i 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, USA håndterer kampanjen gjennom sitt nettsted («nettstedet»). Alle deltagere gir informasjon til SSI, ikke til en tredjepart.


4. Avgrensning. Denne kampanjen er bare tilgjengelig for mennesker bosatt i Norge. Deltagere må være atten (18) år eller eldre for å delta. Alle deltagere må følge og godta disse vilkårene og betingelsene («reglene»). Ansatte i SSI eller SSIs samarbeidspartnere, moder- og datterorganisasjoner, samt deres familier og husholdningsmedlemmer kan ikke delta i Kampanjen. 


5. Deltagelse

  1. Begrenset antall deltagelser. Det finnes ingen begrensning på antall deltakelser. Hver deltaker kan publisere så mange kommentarer vedkommende ønsker, men deltakers kommentarer for inneværende uke vil bare telle som ett bidrag i konkurransen for gjeldende uke. En og samme person kan bare vinne en premie èn gang.

  2. Deltagelse i Meningstorgets OL-kampanje. For å delta i kampanjen: «LIK» Meningstorgets ukentlige kampanjepost på Facebook og svar på spørsmålet i posten. Du må også være medlem av Meningstorget for å kunne vinne premie. Konkurransen går over 3 uker i tidsrommet 5. – 25. februar. SSI forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver deltagelse som SSI etter eget skjønn finner upassende for kampanjen. SSI vil behandle all personlig informasjon som er samlet inn eller mottatt i forbindelse med kampanjen i tråd med SSIs personvernpolitikk, som er tilgjengelig på https://www.meningstorget.no/nb-no/retningslinjer/personvern

6. Trekning. SSI vil trekke èn (1) tilfeldig vinner per uke, hver mandag for forrige uke. Gjennom å delta i kampanjen godtar deltagerne at de er bundet av og ikke vil bestride SSIs endelige valg. Dersom en vinnende deltager viser seg å ikke være berettiget av noen som helst grunn, eller hvis personen som vant ikke følger disse vilkårene og betingelsene, kan premien trekkes tilbake, og i stedet gis til en alternativ vinner. Å motta en premie er betinget av overholdelse av disse ofisielle reglene. Dersom en potensiell vinner diskvalifiseres uansett grunn, eller ikke svarer innen 3 dager, vil Administratoren tildele den gjeldende premien til en alternativ vinner etter en tilfeldig trekning blant de gjenværende kvalifiserte deltakerne for det aktuelle landet. Bare to (2) alternative trekninger vil bli avholdt, og etter dette vil den forbli utildelt.


7. Varsel. Den ukentlige vinneren vil bli kontaktet via privat meldig på Facebook, der personen blir varslet om at han eller hun har blitt trukket ut som vinner og der personen blir bedt om å bekrefte sin identitet, e-post adresse og deltakelse i kampanjen. Dersom SSI ikke får svar fra en potensiell vinner innen tre (3) dager, vil SSI trekke en alternativ vinner. Ved mottakelse av svar, vil SSI gi vinneren all nødvendig dokumentasjon og informasjon, inkludert, uten begrensninger, instrukser om hvordan vedkommende kan heve på premien.


8. Premier. Den ukentlige vinneren vil få et gavekort pålydende fire hundre kroner (400 kr) fra CDON.COM. Vinneren vil få tilsendt gavekortet på e-post på den adressen som deltakeren bekreftet seg med. Gavekort kan ikke veksles inn i kontanter. Premien er ikke overførbar til andre, og kan ikke byttes, med mindre SSI etter eget skjønn velger å godta dette. SSI påtar seg intet ansvar for mistede, stjålne eller bortkomne premier. Vinnerne er ansvarlige for alle skatter og avgifter knyttet til mottak og bruk av en premie. Sjansen for å vinne avhenger av antallet gyldige deltagere i trekningen. SSI kan ikke på en nøyaktig måte forutse antall deltagere. Bare en (1) premie vil bli utdelt per person. Total verdi av premier er 1200 NOK.


9. Garantier. Hver deltager garanterer overfor SSI at: (i) deltagerens bidrag ikke krenker, feilfremstiller eller på noen annen måte er i strid med en tredjeparts eller tredjeparters åndsretter og/eller eiendomsretter, eller personvernrettigheter; (ii) deltageren har lovlig rett til å sende og overlevere sitt bidrag; og (iii), dersom nødvendig, at deltageren har fått alle nødvendige tillatelser, godkjennelser og/eller autorisasjoner i forbindelse med deltagerens bidrag.


10.Overholdelse av aktuelt lovverk; gjeldende lov. Kampanjen er underlagt alle aktuelle lover og forskrifter. Alle problemer og spørsmål knyttet til oppbygging, gyldighet, tolkning av og utøvelse av disse reglene eller deltagernes og SSIs retter og plikter i forbindelse med kampanjen styres av og tolkes i henhold til lovverket i staten Connecticut i USA, uten påvirkning av andre lovforhold eller -prinsipper (uavhengig av om disse er i Connecticut eller i noen annen jurisdiksjon) som kan lede til bruk av en annen jurisdiksjons lovverk. Alle juridiske krav som følge av eller knyttet til kampanjen eller disse offisielle reglene må føres for føderal eller statlig rett i Fairfield County, Connecticut, USA.


11. Opphør; Kampanjepublikasjoner.  SSI kan kansellere, utsette eller avbryte kampanjen på et hvilket som helst tidspunkt. Med mindre dette er forbudt, innebærer deltagelse i kampanjen godtagelse av at vinnerens navn og deltagelse benyttes i kampanjer, markedsføring og PR uten ytterligere godkjennelse eller vurdering.


12.  Avståelse. GJENNOM Å DELTA I KAMPANJEN GODTAR ALLE DELTAGERE Å HOLDE SSI OG DETS MODERORGANISASJONER, DATTERORGANISASJONER, SAMARBEIDSPARTNERE, MEDLEMMER, DIREKTØRER, AKSJONÆRER, LEDERE, ANSATTE OG AGENTER SKADESLØSE FOR ETHVERT KRAV ELLER SØKSMÅL, INKLUDERT, MEN IKKE AVGRENSET TIL, KRAV PÅ GRUNNLAG AV PERSONSKADE, DØDSFALL, ELLER SKADE PÅ ELLER TAP AV EIENDOM SOM OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV ELLER I FORBINDELSE MED DELTAGELSE I KAMPANJEN ELLER MOTTAK, BRUK ELLER MISBRUK AV ENHVER PREMIE.


13. Diverse. Deltagelse utgjør en deltagers fulle og uforbeholdne godtagelse av disse vilkårene og betingelsene. SSIs beslutninger er endelige og bindende for alle forhold gjeldende kampanjen. For å motta en liste over vinnere, vennligst send SSI en e-post med emnelinjen «OL-kampanje» til følgende e-postadresse: helpdesk@meningstorget.no